x

Marka Tescil Nedir

Marka Tescil Hizmetleri

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında

Marka; "Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir."

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir.

Marka Hakkı, markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

Detaylı Bilgi:  Marka tescil başvuruları iki aşamadan geçmektedir; birincisi, markalarla ilgili kanun kapsamında Kurum tarafından tescil edilebilirliği ile ilgili  yapılan araştırma, ikincisi ise 2 aylık bülten/askı sürecidir.  Marka tescil başvurularına ilişkin yasal süreçler şu şekildedir;

  • Başvuru evrakları kontrolü ve tescil edilebilirliği ile ilgili inceleme (2-4 ay),
  • Başvurunun Resmi Markalar Bülteni’nde yayımlanması / ilan edilmesi ( ilan tarihi itibariyle 2 ay itirazlara açık),
  • Yasal süreç içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda tescil kararı,
  • Tescil kararının ardından belge düzenleme ücretinin ödenmesi ve belgenin  düzenlenmesi (1 ay)
  • Marka tescil belgeleri başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Her 10 yılda bir yenilenmesi (başvuru tarihinden itibaren) kaydıyla kullanım hakkı sonsuz süre marka sahibine aittir.

Sinaps Patent ve Danışmanlık olarak tüm bu süreci sizler için takip ediyor ve size yol gösteriyoruz.

Whatsapp Tel
Yükleniyor
Yükleniyor...