x

Faydalı Model Tescil Hizmetleri

Faydalı Model Belgesi

Türkiye'de yeni sayılabilecek olan, sanayiye uygulanabilen (ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranmadığı) buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir. 10 yıllık bu süre uzatılamaz.

Faydalı Modeller, belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin "geliştirdikleri küçük buluşlarını" korumak amacıyla verilen bir belge olduğu kabul edilmektedir. Faydalı Modeli, Patent tescil yönteminden ayıran en önemli unsur Buluş basamağı içermemesidir. Faydalı model tescili konularına kimyasal maddeler ve üretim usülleri dahil değildir.

Buluş Basamağı; Buluşun ilgili teknik sahasında teknik bir uzman tarafından buluşla ilgili tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkarılamayan unsurlara denir. Örneğin sağlık sektöründe kullanılan enjektörlerin normal kullanım şekli dışında korumalı halinin yapılması bir faydalı model örneğidir.

  • Faydalı model araştırmasında üretim tekniğinin bilinen durumu aşma kriteri aranmaz.
  • Faydalı model belgesinde koruma süresi patent belgesinden farklıdır.
  • Faydalı modellerde araştırma ve inceleme işlemleri yoktur. Patent belgesi alımlarında ise ürünlerin daha önce üretilip üretilmediğine dair araştırma ve inceleme işlemleri yapılmaktadır.

Bu nedenle faydalı model almak patent almaya kıyasla daha kolay ve daha az maliyetlidir.

Faydalı Model Tescil Kapsamındaki Hizmetlerimiz

  • Faydalı Model Tescil Başvuru İşlemleri
  • Faydalı Model İtiraz
  • Belgenin Alınması
  • Devir / Lisans İşlemler
  • Adres/Unvan/Nevi Değişikliği
  • Faydalı Model Hakını Savunma

Özetle yukarıda liste halinde sunduğumuz kalemlerde Müvekkillerimize Faydalı Model Tescil Hizmeti sunmaktayız.

 

Yükleniyor
Yükleniyor...