x

Marka İzleme/Koruma

Markanızı izlemeye alalım ve koruyalım.

Marka izleme ve koruma: Türk Patent Kurumu sicil kayıtlarında markanız ile benzerlik taşıyan ve faaliyet sınıfları bakımından markanızla benzeşen yeni başvuruları tespit edip itiraz yapmak ve reddini sağlamaktır. 

Aksi halde tescilli markanızın benzeri de Kurum’a yapılan bir başvuru ile koruma altına alınabilir.  

Bu vaziyet var olan veya potansiyel müşterilerinizde kafa veya algı karışıklığına yol açabilir. İşletmeniz gelir ve itibar kaybedebilir. 

Markanıza benzeyen başka bir markanın tescilini engellemek için 2 yol vardır.

  • 3. Şahısça yapılan ilgili başvurusunun Kurum'ca yayınlanan markalar bülteninde ilan edildiği tarihten itibaren 2 ay içinde itiraz etmek 
  • Eğer benzer marka tescil edilmişse, dava yoluyla bu tescilin iptalini sağlamak. 

Her yıl ülkemizde 100.000’e yakın marka tescil başvurusu yapıldığını belirtmek isteriz. Bu sebeple bültenden bunun takibinin yapılması oldukça zordur. Bu amaca hizmet amacıyla özel yazılımlarla destekli teknik altyapı ve tecrübe gerekmektedir.

Bu kapsamda Sinaps Patent ve Danışmanlık olarak markayı fonetik ve linguistik açıdan inceleyen 3 farklı yazılım ve veri altyapısı kullanarak %99 başarıyla müşterilerine marka izleme hizmeti vermektedir.

Yükleniyor
Yükleniyor...