x

Patent için aranan kriterler

Patent hakkı elde etmek için aranan kriterler

  • Yenilik (Başvurudan önce başkalarınca yazılı, sözlü ya da uygulamalı açıklanmamış olmak, yani mutlak yeniliktir)
  • Tekniğin bilinen durumunun aşılması (İlgili konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelikte olması anlamındadır.)
  • Sanayiye uygulanabilirlik (buluşun tümüyle kuramsal olmaması, pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.)
Bu üç kriteri sağlayan buluşlar patent ile korunulabilir.
Yükleniyor
Yükleniyor...