Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

Ürün belgelendirme, Türk Standartları Enstitüsü tarafından işletmelere ve şirketlere verilen bir belgedir. Bu belgelendirme ürünlerin yanı sıra hizmet, sistem veya personelin belgelendirilmesinde de kullanılabilir. Bu süreç de mevzuat, ilgili standartlar, kalite kriterleri ve teknik belgeler göz önünde bulundurulur.

Ürün belgelendirme başvurusu için şirketlerin izlemesi gerekenler aşağıdaki gibidir; -Başvuru formu
-İdari Dokümanlar
-Başvuru Sahibinin Yasal Durumunu Gösteren Resmi Belge
-Başvuru Yapan Kuruluşu Temsil Eden Kişinin İmza Sirküleri
-Marka Tescil Belgesi
-Avans Dekontu
-Sektör Şartlarını Karşıladığını Gösteren Noter Onaylı Belge
-Üreticinin Ülke Dışında Olması Durumunda Yasal Temsilci/İthalatçı Olduğunu Gösteren Belge gereklidir.
Yukarıdaki belgeler Türk Standartları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Müdürlüğüne gönderilmesiyle belgelerin eksiksiz olması durumunda başvuru süresi başlatılır. Eksik belge olması durumunda tamamlanması için altı ay süresi bulunmaktadır.

Yükleniyor
Yükleniyor...