x

Ürün Belgelendirme

Türk Standardı bulunan konularda; İmalata Yeterlilik Belgesi alan firmalara ilgili ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirtmek için verilen bir belgedir.

TSE Belgesi, imza altına alınan sözleşme ile; TSE Markasını kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenir.

Bu belge üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, sınıfı, cinsi, tipi ve türü belirtilmekte olup, geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları Nasıl Yapılmaktadır?

TSE Tüketicilerin benimsediği bir “güvenlik şemsiyesi” konumundadır ve tüketicinin bilinçlendirilmesinde önemli rol oynar.

Türk Standartları Enstütüsü (TSE) logosu taşıyan ürünlere karşı, insanlarımızın pozitif yönlü olan kalite algısı bu simgenin günümüzde geldiği noktayı en iyi şekilde özetliyor.

Gerek özel, gerekse kamu tarafında yapılan ihalelerin tümünde TSE kalite logosu taşıyan ürünler tercih edilmektedir. Bu husus ön şart olarak ihale şartnamelerine hep girmektedir.

Sinaps Patent ve Danışmanlık olarak Ürün Belgelendirme Çalışmalarında sizlere danışmanlık yapıyoruz.

Bu kapsamda;

  • Denetimden önce yapılması gereken hazırlıkları gerçekleştiriyor,
  • TSE Başvuru Sisteminden Denetim Başvurusunu yapıyor,
  • Örnek ürünlerin Laboratuvar analizine gönderilebilmesi için hazırlık aşamasına eşlik ediyor ve yönlendiriyor,
  • Performans veya içerik test ve deneylerine tabi ürünlerinizi inceliyoruz
  • Firma temsilciniz ile birlikte üretim yeri denetiminde sizi temsil ederek süreci tamamlıyoruz.

 

Whatsapp Tel
Yükleniyor
Yükleniyor...