İstihdam Teşvikleri

İstihdam Teşvikleri

İstihdam Teşvikleri

Şirketiniz bünyesinde çalışan personelleriniz için yatırdığınız sigorta primi masraflarını azaltmaya yönelik teşvik paketleridir. Şirketinizin personel maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu; istihdamın ve üretimin arttırılmasını özendirmek amacıyla çevitli teşvikler vermektedir. İstihdamın ve üretimin artmasına katkı sağlayan şirketler ve bu şirketlerin çalışanları bazı destek ve avantajlardan faydalanabilmektedir.

 

Kimler başvuru yapabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu 'nun istihdam teşviklerine başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır. Teşviklerden yararlanmak için belirli bir çalışan sayısı şartı aranmamaktadır.Her bir teşvik paketi için başvuru için istenilen şartlar değişkenlik göstermektedir. Teşvik paketlerinde ortak olarak istenen genel şartlar aşağıdaki gibidir;

-İşletmede, kayıt dışı sigortalı personel çalıştırılmamalı.
-İşletme, bazı istisnai durumlar dışında, kamu kurum/kuruluşu olmamalı, özel sektöre dahil olmalıdır. İdari para cezası veya gecikme cezası bulunmamalı.
-Resmi süre içerisinde hizmet ve aylık prim belgelerinin verilmesi.
-Yasal süre zarfında gerçekleşen sigorta primlerinin ödenmesi.

 

Kimler yararlanamaz?

Başvuruda bulunmadan önce aşağıdaki maddelerden birine sahip olmadığınızı kontrol ediniz.

-İstisnalar hariç kamu kuruluşu olanlar.
-Devlet ile ihale usulü çalışanlar.
-Emekliler.
-Sigortalı çalışanları hakkında sahte bildirimde bulunanlar.
-Yapılandırılan veya taksitlendirilen borçlarını düzenli ve zamanında ödememiş olanlar.

 

Bu teşvik paketleri nelerdir?

-Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Hakkında 5 Puanlık İndirim (Teşvikin Yasal Dayanağı: 5510 sayılı Kanun 81. Madde (i)) İlave 6 Puanlık İndirim (Yasal Dayanağı: 5510 sayılı Kanun 81. Madde 2. Fıkra)
-Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar Hakkında 5 Puanlık İndirim (Teşvikin Yasal Dayanağı: 5510 sayılı Kanun 81. Madde (i))
-Mesleki Belgesi Olan Sigortalı, Genç ve Kadın İstihdamını Arrttırmaya Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 4447 sayılı Kanun geçici 10. Madde)
-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Alınan Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 5510 sayılı Kanun Ek 2. Madde)
-AR/GE Yani Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine Uygulanan Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 5746 sayılı Kanun)
-Engelli Sigortalı İstihdamını Arttırmaya Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 4857 sayılı Kanun 30. Madde)
-Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Arttırmaya Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 5225 sayılı Kanun 5. Madde)
-İşbaşı Eğitim Programlarında Başarılı Olanların İstihdamını Arttırmaya Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 4447 sayılı Kanun geçici 15. Madde)
-İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamını Arttırmaya Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 4447 sayılı Kanun 50. Madde)
-Yeni Neslin ve Gençlerin İstihdamını Arttırmaya Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 4447 sayılı Kanun geçici 19. Madde)
-C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sunduğu Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamına Yönelik Teşvik (Teşvikin Yasal Dayanağı: 2828 sayılı Kanun Ek 1. Madde)
-Sosyal Yardımlarla Geçinen Kişilern İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki (Teşvikin Yasal Dayanağı: 3294 sayılı Kanun ek 5. Madde)
-İşyeri Tehlike Sınıfına Bakılarak Uygulanan Prim Teşviki (Teşvikin Yasal Dayanağı: 4447 sayılı Kanun ek 4. Madde)

Yükleniyor
Yükleniyor...