x

Faydalı Model Tescil

Faydalı Model Tescil Başvurusu

Faydalı model tescil başvurusu dosyası TPE uzmanlarınca şekli olarak değerlendirilmekte ve herhangi bir şekli eksiklik tespit edilmemesi durumunda ilan edilmesine karar verilmektedir.

Faydalı Model Nedir?

Gerek buluş sahibinin ve başvuru sahibinin haklarını korumak ve gerekse buluş faaliyetlerine yönelik çalışmalara teşvik etmek amacıyla faydalı model tescili yapılması uygun olacaktır.

Faydalı Model İtiraz İşlemleri

İlan süresi 3 ay olan faydalı model başvurusu  3. şahıslara itiraza açılmaktadır.

Faydalı Model Hakkının İhlal Durumları

Ağır ve caydırmaya yönelik cezaların uygulanması faydalı model belgesi sahibinin haklarını ve buluşun özelliklerini korumak

Faydalı Model Koruma Süresi ve Yenileme

Faydalı model koruma süresi, başvuru tarihi itibariyle başlamakta ve 10 yıl sürmektedir ve uzatılamamaktadır.

Faydalı Model ile Korunabilecek Buluşlar

Faydalı Model verilerek Korunan buluşların yeni ve sanayiye uygulanabilir özellikleri taşıması gerekmektedir.

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süresi

Süreç faydalı model başvuru dosyasının Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması ile başlamaktadır.

Yükleniyor
Yükleniyor...