Faydalı Model

Sinaps Patent Faydalı Model

Faydalı Model

Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayi ye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı Model Tescili için Gerekli Kriterler Nelerdir?

Yenilik

Sanayi'ye uygulanabilirlik.

Patent ile Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

Koruma süreleri farklıdır,

Faydalı Model belgesine, Ek Faydalı Model belgesi verilmez,

Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent ve Faydalı Model Belgesi Koruma Süreleri Kaç Yıldır?

İncelemeli patent 20 yıl,

İncelemesiz patent 7 yıl,

Faydalı model belgesi 10 yıl,süreyle korunur.

Patent/Faydalı Model Tescilinin Patent Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir ?

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin,üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması,

Patent konusu olan bir usulün kullanılması,

Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,

Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Yükleniyor
Yükleniyor...