x

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Süresi

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Başvuru Süreci

Süreç faydalı model başvuru dosyasının Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması ile başlamaktadır.

Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca şekli yönden incelendikten sonra eksiklik görülmemesi halinde 3 aylık süre ile ilan edilmektedir.

Şekli eksiklik incelemesi yaklaşık 2-2,5 ay sürmektedir.

3 aylık ilan süresi sonunda itiraz/görüş olmaması durumunda faydalı model belge kararı Türk Patent Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.

Faydalı model belge ücretinin 2 ay içerisinde ödenmesini takiben faydalı model belgesi düzenlenmekte ve başvuru sahibi/buluş sahibi varsa vekiline gönderilmektedir.

Faydalı model başvurusu tescil süresi, başvuru tarihi itibariyle normal şartlarda toplam 10-12 ay sürmektedir.

Yükleniyor
Yükleniyor...