DANIŞMANLIK
Barkod Tescili
BRC Belgesi
CE İşareti
Garanti Belgesi
Gıda Sicil Sertifikası
Globalgap
GMP Belgesi
IFS (Uluslarası Gıda Standardı)
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İSO 9001+
ISO 14001+
ISO 18001+
ISO 22000+
TSE+
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Globalgap

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) , Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubunun (EUREP : Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agricultural Practice) esasına dayanan tarımsal üretimde kullanılması gereken asgari standardın belirlendiği bir protokoldür.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Avrupa`da yakın geçmişte yaşanan, halk sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin oluşan sorunların sonucu gündeme gelmiştir.

EUREP; kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketmesini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışardan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları belirleyen bir protokol hazırlamıştır. Bu anlamda; ürünün tohum aşamasından ekimde kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada ekildiğine kadar bütün bilgilerini içeren bir izlenebilirlik oluşturulması gerekmektedir. Böylece ürünlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları kontrol altına alınmış olmaktadır.

GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikası olan bir ürünün;

 • İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,

 • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,

 • Üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,

 • Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığı, anlaşılır.

GLOBALGAP (EUREPGAP), Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM:Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM: Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, tarım ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini desteklemektedir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) Protokolü Standartlarının Başlıkları;

 • İzlenebilirlik

 • Kayıt Tutma ve İç Tetkik

 • Çeşitler ve Anaçlar

 • Alan Tarihi ve Alan Yönetimi

 • Toprak ve Substrat Yönetimi

 • Gübre Kullanımı

 • Sulama

 • Bitki Koruma

 • Hasat

 • Ürünlerin İşlenmesi

 • Atık ve Kirlilik Yönetimi

 • İşçi Sağlığı, Güvenliği ve Refahı

 • Çevre

 • Şikayet Formu

DENETİM SEÇENEKLERİ

SEÇENEK 1: BİREYSEL SERTİFİKASYON

Üretici dahili iç denetimi

Sertifikasyon kurumu tarafından gerçekleştirilen harici denetim

SEÇENEK 2: GRUP SERTİFİKASYON

Dahili yönetim ve kontrol sistemi

Üretici dahili iç denetimi

Üretici grubu dahili denetimi

Sertifikasyon kurumu tarafından gerçekleştirilen harici denetim

SEÇENEK 3 ve 4: BENCHMARKİNG - EŞDEĞERLİK

Seçenek 3: Bireysel Üretici Eurepgap Benchmarked Proje Sertifikası için Müracaat eder.

Seçenek 4: Üretici Grubu Eurepgap Benchmarked Proje Sertifikası için Müracaat eder.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr