DANIŞMANLIK
Barkod Tescili
BRC Belgesi
CE İşareti
Garanti Belgesi
Gıda Sicil Sertifikası
Globalgap
GMP Belgesi
IFS (Uluslarası Gıda Standardı)
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İSO 9001+
ISO 14001+
ISO 18001+
ISO 22000+
TSE+
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

CE İşareti

CE İŞARETİ

CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir.

"Yeni Yaklaşım Politikası" kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir.

CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.

Bugüne kadar belli ürünler itibariyle AB'ye ihracatta zorunlu olarak aranan CE işareti uygulaması, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'de iç piyasaya arz edilecek ürünler ile ithal edilecek ürünler için zorunlu hale gelecektir.

CE İşareti, ürünün AB'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar

Bir ürünün, CE işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir.

CE uygunluk işareti;

a) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda "CE" harflerinden oluşur.

b) Bu işaret için öngörülen oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.

c) Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, etiketine, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir.

d) Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

CE uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.

İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda;

 • CE uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası yer alır.

 • Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda;

 • CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini gösteren başka bir işaretleme yer alabilir.

Ürünlere;

 • CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez.

 • Ulusal veya uluslararası bir standarda uygunluğu belirten işaretler;

 • CE uygunluk işaretinin görünebilirliğine ve okunabilirliğine zarar vermemek kaydıyla, ürüne, ambalajına veya ekli dokümanına iliştirilebilir.

 • CE uygunluk işareti, üretici tarafından iliştirilir.

 • Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştirilir.

"CE" İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI :

 • alçak gerilim cihazları,

 • basit basınçlı kaplar,

 • oyuncaklar,

 • inşaat malzemeleri,

 • elektromanyetik uyumluluk,

 • makineler,

 • kişisel koruyucu donanımlar,

 • otomatik olmayan tartı aletleri,

 • vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,

 • tıbbi cihazlar,

 • in vitro diagnostik tıbbi cihazlar,

 • gaz yakan aletler,

 • sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,

 • sivil kullanım için patlayıcılar,

 • potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,

 • asansörler,

 • ev tipi elektrikli buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi,

 • basınçlı ekipmanlar,

 • telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları,

 • gezi amaçlı tekneler,

 • radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,

 • ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri kapsamına giren ürünlere CE işareti iliştirilmektedir.

Sinaps Patent Danışmanlık Denetim Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri

Adres: 856 Sokak No:7 K:6 D:611 Konak - İZMİR         Tel: +90 0232 446 04 04         Fax: +90 0232 446 04 54

Rating for sinapspatent.com.tr